Partner, którego potrzebujesz

Pomagamy naszym Partnerom osiągać cele biznesowe, poprzez innowacyjne rozwiązania technologiczne

Technologia na miarę Twoich potrzeb

Jesteśmy strukturą zrzeszającą ekspertów z różnych dziedzin technologicznych (m. in. web, mobile, AI, computer vision, hardware). Wyróżnia nas indywidualne, kompleksowe podejście do potrzeb każdego Partnera. Od koncepcji, przez pozyskanie finansowania, do wdrożenia – zapewniamy obsługę całego procesu implementacji rozwiązań technologicznych.

Zrównoważona przyszłość to nasz priorytet

Sektory naszej działalności

Zaufali nam

Zobacz, jak możemy współpracować

OneBid Partners Sp. z o.o. w konsorcjum z Kuncar S. A otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2020 „Szybka ścieżka” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego kosza na śmieci wspomagającego gospodarkę odpadami, zarządzanie miastami i powierzchnią biurową oraz promującego edukację ekologiczną.” (POIR.01.01.01-00-0806/21).

Budżet projektu: 3 231 757.50 PLN
Dofinansowanie przyznane: 2 370 533.00 PLN

Czas trwania projektu: listopad 2021 r. – grudzień 2023 r.

Cel projektu: Opracowanie inteligentnego kosza na śmieci z funkcją autonomicznego sortowania odpadów, zapewniającego wsparcie działania miast, przestrzeni publicznych oraz edukację ekologiczną