Projekty

Jako jednostka aktywnie uczestniczymy lub współuczestniczymy zarówno w innowacyjnych projektach badawczo-rozwojowych, jak i komercyjnych projektach koncepcyjnych, wdrożeniowych oraz konsultacyjnych.

Tabor kolejowy

Prowadzimy wdrożenia systemów służących do monitoringu floty kolejowej, cyfryzacji kart pojazdów, optymalizacji wewnętrznych oraz międzypodmiotowych procesów logistycznych.

Zarządzanie odpadami

Jesteśmy członkiem konsorcjum, które otrzymało finansowanie na stworzenie innowacyjnych koszy, które same sortują śmieci, tworzących jednocześnie otwarty ekosystem, przyczyniający się do edukacji społecznej, popularyzacji działań CSR brandów oraz optymalizacji zarządzania gospodarką odpadami w miastach. Projekt współfinansowany przez NCBiR (wartość projektu: 3 231 757. 50)

Zobacz, jak możemy współpracować